Výměna jístičové škříně + příprava pro nové elektro rozvody, Okrouhlá Bohunice